Οικίσκοι φωτοβολταϊκών έργων

Η EUROtrade εξειδικεύεται στην κατασκευή οικίσκων από πάνελ για τη στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού λειτουργίας των φωτοβολταϊκών πάρκων, για την προστασία του από τις καιρικές συνθήκες. Στους οικίσκους φωτοβολταϊκών παρκών στεγάζονται συστήματα συναγερμού, συστήματα καταγραφής και παρακολούθησης, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συστήματα μετάδοσης πληροφοριών και μετατροπείς τάσης ρεύματος (inverters).

shopify analytics tool