Μοντέλα G.R.P.

Τα μοντέλα διαχωρίζονται σε  Συμβατικά, Μεγάλα και Ειδικά.

Τα συμβατικά μοτνέλα καλύπτουν από 2.2τμ. έως 20.2τμ. και διαθέτουν επίπεδη σκεπή. Είναι κατάλληλα για οποιαδήποτε εφαρμογή μεταφέρονται και εγκαθίστανται πολύ εύκολα χάρις στις συμβατικές διαστάσεις τους.

Συμβατικά
Π Μ Υ Ε* Β
cm cm cm kg
150 150 245 2.2 280
150 215 245 3.2 350
150 270 245 4.6 450
215 215 245 5.4 465
215 270 245 5.5 550
215 390 245 8.4 750
270 270 245 7 650
270 390 245 10.5 850
270 510 245 13.7 1000
270 630 245 17 1150
270 750 245 20.2 1300
*Eσωτερικός χώρος

  • G.R.P. CABIN REGULAR 150X150 Πολυεστερικές Καμπίνες Οικίσκοι
    G.R.P. CABIN REGULAR 150X150 Πολυεστερικές Καμπίνες Οικίσκοι

Πατήστε στην εικόνα για περισσότερες πληροφορίες

Τα μεγάλα μοντέλα καλύπτουν από 15.2τμ. έως 47.9τμ. και διαθέτουν επικλινή σκεπή.  Είναι κατάλληλα για κάθε εφαρμογή και πολύ χρήσιμα σε περιπτώσεις που οι ανάγκες στέγασης ξεπερνά το εμβαδόν των συμβατικών διαστάσεων.

Μεγάλα
Π Μ Υ Ε* Β
cm cm cm kg
390 390 280 15.2 1150
390 510 280 19.8 1450
390 630 280 24.5 1650
390 750 280 19.2 1850
390 870 280 33.9 2000
390 990 280 38.6 2150
390 1110 280 43.2 2300
390 1230 280 47.9 2450
*Eσωτερικός χώρος

  • G.R.P. CABIN 390X390-WIDEE  Πολυεστερικές Καμπίνες Οικίσοι
    G.R.P. CABIN 390X390-WIDEE Πολυεστερικές Καμπίνες Οικίσοι

Τα ειδικά μοντέλα καλύπτουν από 1.3τμ. έως 8τμ. και διαθέτουν επίπεδη σκεπή. Αν και ανοίκουν στις συμβατικές διαστάσεις αφορούν αποκλειστικά σε εξειδικευμένες κατασκευές φυλακίων με ενσωματωμένο χώρο υγιεινής, ή μεμονωμένες κατασκευές χώρων υγιεινής.

Φυλάκιο με WC
Π Μ Υ Ε* Β
cm cm cm kg
150 270 245 4.5 480
150 390 245 5.8 550
*Eσωτερικός χώρος

WC & Λουτρά
Π Μ Υ Ε* Β
cm cm cm kg
115 120 245 1.3 100
150 150 245 2.2 350
150 270 245 4.5 500
150 390 245 5.8 600
270 270 245 8 800
*Eσωτερικός χώρος

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

shopify analytics tool