Οικίσκοι Βαρέως Εξοπλισμού

Οικίσκοι Βαρέως Εξοπλισμού

Στεγάζουμε την Τεχνολογία.

Οικίσκοι Βαρέως Εξοπλισμού.  Απάντηση στο μείζον ζήτημα της στέγασης ηλεκτρο-μηχανολογικού εξοπλισμού για τις εταιρείες δίνει η EUROtrade S.A. Κατασκευές που σχεδιάζονται ειδικά και αποκλειστικά για ηλεκτρο-μηχανολογικό εξοπλισμό. Τηρούν όλες τις υψηλές τεχνολογικές προδιαγραφές ασφάλειας και συντήρησης του στεγαζόμενου εξοπλισμού.

Είναι ιδανικές για τη στέγαση που αφορά:

 • Γεννήτριες
 • Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη
 • Ηλεκτρονικούς πίνακες χαμηλής και μέσης τάσης
 • Αντλιοστάσια
 • Αναμεταδότες κινητής τηλεφωνίας
 • Αμυντικές εφαρμογές (αναμεταδότες radar)

Οικίσκοι Βαρέως Εξοπλισμού “Σφραγίδα” εγγύησης

Οι Οικίσκοι Βαρέως Εξοπλισμού της EUROtrade S.A. έρχονται να καλύψουν και τις πιο απαιτητικές ανάγκες των πελατών για τη στέγαση των ηλεκτρο-μηχανολογικών τους εγκαταστάσεων. Διαθέτουν αδιαπραγμάτευτα πλεονεκτήματα υψηλού επιπέδου:

-Αντιδιαρρηκτική κατασκευή για την ασφάλεια και την προστασία του πολύτιμου εξοπλισμού

-Διαστάσεις που προσαρμόζονται στο μέγεθος του εκάστοτε εξοπλισμού του πελάτη

-Ανθεκτικά δάπεδα για πρόσθετα φορτία, καθώς και περαιτέρω ενισχύσεις δαπέδων για την παραλαβή φορτίων, σε πλήρη αντιστοιχία με το βάρος, το μέγεθος και τις ιδιαίτερες τεχνολογικές απαιτήσεις του κάθε εξοπλισμού.

Υψηλής στάθμης τεχνογνωσία

Εξασφαλίζουμε την ειδική μεταχείριση που απαιτείται για τη σωστή και κατάλληλη στέγαση του ευαίσθητου ηλεκτρο-μηχανολογικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων. Χάρη στο άριστα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο επιστημονικό και τεχνικό μας επιτελείο. Μελετούμε ενδελεχώς, σχεδιάζουμε ανά περίπτωση και προσαρμόζουμε τις κατασκευές στέγασης ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Πρόσθετα τεχνικά οφέλη

Οι Οικίσκοι Βαρέως Εξοπλισμού μπορούν να διαθέτουν εναλλακτικά επιπλέον εξοπλισμό με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά ζωτικής σημασία για την άριστη και απρόσκοπτη λειτουργία του στεγαζόμενου ηλεκτρο-μηχανολογικού υλικού:

 • Περιμετρική γείωση
 • Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας (τύπου κλωβού)
 • Σχάρες καλωδίων
 • Ανοίγματα δαπέδου και πλευρικών τοιχωμάτων για διεύλευση καλωδίων
 • Ανεμιστήρες, επαρκή εξαερισμό
 • Δεξαμενές καυσίμων
 • Σύστημα πυρανίχνευσης
 • Σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης

Με τις κατάλληλες επιλογές υλικών και εφαρμογών επιτυγχάνουμε τα μεγαλυτερα δυνατά οφέλη για τις εταιρίες και τους ιδιώτες που μας εμπιστεύονται. Το τρίπτυχο προστασίας, ασφάλειας και άριστης λειτουργίας είναι νευραλγικής σημασίας για τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζει ελάχιστες εργασίες συντήρησης και κατ’ επέκταση μειώνει το επενδυτικό κόστος των επιχειρήσεων.

Σημαντικό στοιχείο είναι η δυνατότητα της εταιρείας να παρέχει ειδικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό για χώρους που απαιτούν ειδικό χειρισμό, όπως Μουσεία, προστατευόμενους αρχιτεκτονικά χώρους και άλλες ιδιαίτερες περιπτώσεις που αφορούν την εμφάνιση των κτιρίων. Εξασφαλίζουμε την πλήρη εναρμόνιση με το φυσικό και το εξωτερικό περιβάλλον.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.