Γραφεία Ερμής

Ερμής Γραφεία - EUROTRADE S.A.

Προκατασκευασμένα Γραφεία “Ερμής”

Οι φορητοί μεταλλικοί οικίσκοι της EUROtrade S.A. έρχονται να δώσουν λύση στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ζητήματα στέγασης.

 Η ευέλικτη σειρά από Γραφεία “Ερμής” προσαρμόζεται στις ανάγκες και των πλέον ιδιαίτερων μορφολογικά χώρων. Από εργοτάξια και βιομηχανίες, μέχρι λιμάνια, σταθμούς εισιτηρίων και διοδίων. Διατίθενται για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση. Γραφεία, κατοικίες, καντίνες, κυλικεία, φυλάκια, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις των εταιρειών.

Άμεση παράδοση και φορητότητα

Στα κυρίαρχα πλεονεκτήματα των Γραφείων “Ερμής” που αποτελούν σταθερή αξία στην γκάμα προϊόντων που προσφέρει η EUROtrade S.A., περιλαμβάνονται:

-Η ποικιλία στις διαστάσεις, από 1 έως 30 τ.μ.

-Η πολύ εύκολη μεταφορά και συναρμολόγηση

-Ο άμεσος και ταχύτατος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας

-Τα ίδια τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σειράς που έχουν να κάνουν με μια ελαφριά, αλλά πολύ αξιόπιστη κατασκευή

-Η γρήγορη τοποθέτηση στο χώρο επιλογής του πελάτη, χωρίς την προϋπόθεση περαιτέρω οικοδομικών εργασιών

Ευελιξία στους επαγγελματικούς χώρους

Η σειρά Γραφείων “Ερμής” λύνει τα χέρια στις επιχειρήσεις και τις εταιρείες που χρειάζονται άμεσα φορητούς και προκατασκευασμένους οικίσκους για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Είτε πρόκειται για πολύ μικρές κατασκευές λόγω της ιδιομορφίας των χώρων που διαθέτουν. Είτε αφορά μεμονωμένα κινητά δωμάτια που χρειάζονται να εξοπλιστούν για προσωρινή ή μόνιμη χρήση.

Συγκριτικό πλεονέκτημα στις εν λόγω αυτές διαστάσεις, είναι η άμεση μεταφορά και συναρμολόγηση στο χώρο του πελάτη. Με τις αντίστοιχες διαμορφώσεις που απαιτούνται, βεβαίως. Χωρίς καμία επιπλέον οικοδομική εργασία από μέρους του πελάτη, που σημαίνει, γι’ αυτόν, πολλαπλό κέρδος σε χρόνο και κόστος. Πρόκειται για κατασκευές ελαφράς μορφής. Με πολύ όμως αξιόπιστα τεχνικά χαρακτηριστικά στην κατηγορία τους.

Ισχυρό χαρτί των Γραφείων “Ερμής” αποτελούν οι μοναδικές δυνατότητες επεκτασιμότητάς τους. Σε αυτές, έρχονται να προστεθούν οι ιδανικές συνθήκες άνεσης, αισθητικής και λειτουργικότητας που εξασφαλίζει για τους πελάτες της η EUROtrade S.A. Είναι μια επιλογή προστιθέμενης αξίας στον τομέα των γραφειακών και εταιρικών εγκαταστάσεων που ξεχωρίζει για το πολλαπλό φάσμα εφαρμογής και χρηστικότητάς της.